Informatie over onze zelftesten
Disclaimer


Alle vragen over:
Ovulatietesten Zwangerschapstesten Sensitest Ovulatie Thermometer Vruchtbaarheidstest mannen

Disclaimer

Vraag over: Sensitest

De informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat delen van de informatie aangeboden op onze website op onderdelen is verouderd, niet volledig of geheel of gedeeltelijk onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Sensitest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

• defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
• gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
• de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
• misbruik van deze website,
• foutieve links naar andere websites, of incorrecte of schadelijke informatie op andere websites waar naar wordt doorgelinkt,
• verlies van gegevens,
• het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
• aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voorzover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Sensitest of diens leidinggevenden.

Heb je een tablet, Windows-pc of Mac dan kun je onze website bekijken op:

Sensitest groot formaat website

De complete inhoud van deze website
© Sensitest 2005 - 2024.
Tekst of beeld mag uitsluitend worden gekopieerd
na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Algemene voorwaarden
Cookie verklaring
Privacy verklaring
Disclaimer